Debiteringssystem

Vi tillämpar ett system med flygtimpriser som är uträknade för att täcka alla kostnader som är förknippade med driften av flygplanen. Det innebär att vi för varje flygtimme sätter undan medel för att slippa drabbas av ekonomiska överraskningar när det är dags för bland annat motor- och propellerbyten samt annat underhåll som måste göras med vissa tidsintervall.

Klubben tillämpar ett frivilligt system med flygabonnemang, som ger dig ett lägre timpris. Det lönar sig oftast även om du flyger ganska lite, brytgränsen ligger på under två timmars flygning per kvartal. Kostnaden för flygabonnemang är 750 kr/kvartal och ger dig 350 kr rabatt på de ordinarie timpriserna. Gäller bara de klubbägda flygplanen.

Kostnad vid skolning
När du skolar med lärare får du dessutom rabatt på grund av avdragsgill bränsleskatt, på SE-LOE med 100 kr/tim och på SE-MGA med 50 kr/tim. Skillnaden beror på att SE-MGA är ett nyare och modernare flygplan, som drar mycket mindre bränsle än SE-LOE. För F-HXTR är rabatten större.

Vi gör ingen grundskolning med F-HXTR, då det är ett mer komplext flygplan.

Sunset1