Välkommen

Borås flygklubb håller till på Borås flygplats, i Viareds industriområde ca 7 km väster om Borås centrum. På sommaren är det livlig flygverksamhet med tre aktiva flygklubbar och många besökare. Flygplatsen är välutrustad med en 800 m lång asfaltbana och lika långt parallellt grässtråk, samt banbelysning. Även på vintern är flygplatsen öppen och klubbarna sköter snöröjning av banan. Hangarer och tankanläggning finns förstås också.

Klubbhuset på nordvästra sidan av banan används av Borås Flygklubb och Borås Ultralätt Flygklubb. Här är ofta aktivitet på kvällar och helger och det finns ett självservicekafé med kaffe- och varuautomat.

Samlingssalen används av klubbarnas flygskolor och för klubbträffar. Det finns också ett lärarrum för flyglärarna för bland annat förberedelser av flygpass med elever.

Banan med klubbhuset och hangaren sedd från luften
Banan med klubbhuset och hangaren sedd från luften