Styrelsen

Här är kontaktuppgifter till 2023 års styrelse:

Ord­fö­rande: Fredrik Widman
ordforande@borasflygklubb.se, tel +46-725-861355

Vice ord­fö­rande: Johan Svanberg
ordforande@borasflygklubb.se, tel +46-707-945920

Sek­re­te­rare: Thorolf Wetzler
sekreterare@borasflygklubb.se, tel +46-705-874693

Kassör: Per Olof Skånberg
ekonomi@borasflygklubb.se, tel +46-33-251200, +46-730-251206

Motorflyg­chef: Leif Gustafsson
motorflygchef@borasflygklubb.se, tel +46-734-213060

Skolchef/utbildningsansvarig: Linus Pellby
flygskola@borasflygklubb.se, tel +46-739-182545, +46-33-412545