GBF Historik

Föreningen Gamla Boråsflygare bildades den 29 oktober 1997, på initiativ av Bengt Andersson, Ive Arleving och Cecil Cigård. Vid den första träffen som skedde i Viared deltog 14 medlemmar.

Att ingå i en styrelse valdes Bengt Andersson, Ive Arleving, Cecil Cigård och Bo Gottfridsson. Det beslöts att styrelsen skulle anordna två möten per år. Ena mötet skulle ske i Viared och det andra skulle ske i form av studiebesök eller liknande.
Vid föreningsmötet den 27 maj 1998 beslutades att medlemsavgiften skulle vara 30 kronor per år.
År 2000 invaldes Ingemar Jagesten i styrelsen.
År 2007 hade föreningen 66 medlemmar.

SAMMANKOMSTER OCH STUDIEBESÖK
(på senare år även jullunch i december)

27 maj 1998. Ingemar Jagesten visade bilder från Aerobolaget.

20 oktober 1998. Besök på Såtenäs.

27 april 1999. Besök på F9 Säve.

5 oktober 1999. Besök hos Miniatyrjärnvägen i Viared.

8 april 2000. Besök på SAAB SPACE Göteborg.

17 oktober 2000. Ingemar Jagesten kåserade om Hugo Lillhage som var flygplansägare och också ägde Lillhages bussbolag vilket senare blev Borås stadstrafik. Startade ett flygbolag i Östersund. Kom till Borås och flög kommersiellt.

24 april 2001. Flygvapenmuseum samt SAAB SPACE i Linköping.

2 oktober 2001. Besök hos Viareds museum. Första mötet enligt antagna stadgar.

23 april 2002. Danmarks Flygmuseum i Helsingör.

15 oktober 2002. Studiebesök hos Borås Tidning och därefter årsmöte hos BT.

8 april 2003. Ostindiefararen Götheborg som byggdes på Eriksbergsvarvet, samt besök på Volvo i Göteborg.

14 oktober 2003. Årsmöte. Föreningen hade då 65 medlemmar.

20 april 2004. Besök på Husqvarna Fabriksmuseum i Husqvarna.

12 oktober 2004. Studiebesök hos B.T. Presscenter och årsmöte i Viared. Föreningen hade då 63 medlemmar.

19 april 2005. Besök på Ljungbyheds Militärhistoriska Museum, F5 samt besök i Helsingborg.

18 oktober 2005. Årsmöte med filmvisning från flygdagen 2005.

25 april 2006. Besök på Svedinos Museum i Ugglarp och världsarvet Grimeton i Varberg.

24 oktober 2006. Årsmöte med besök hos Statens Provningsanstalt på Ramnaslätt. Föreningen hade då 65 medlemmar.

11 september 2007. SAAB i Linköping med information om JAS Gripen samt besök på Flygvapenmuseum på Malmen.

23 oktober 2007. Årsmöte med föredrag av f.d. motoringenjören vid I15 i Borås, Rolf Gülich.

23 april 2008. Besök på Karlsborgs fästning och flygmuseum samt Falbygdens Ost i Falköping.

29 oktober 2008. Årsmöte. Efter mötet berättade Olle Granar om när han på 50-talet hämtade en Tiger Moth från England till Borås. Föreningen hade då 64 medlemmar.

6 maj 2009. Planerad resa till Småland och Wilhelm Mobergs hemtrakter samt Lessebo pappersbruk m.m. Inställd p.g.a. för få deltagare anmälda.

16 september 2009. Besök i Gränna och Andrémuséet, därefter vidare till Visingsö där vi bl.a. besökte Näs borgruin (stenborgen på Visingsö). Sveriges äldsta egentliga kungaborg som byggdes på 1150–1160-talet. Magnus Ladulås var den siste kungen som dog där 1290. 18 deltagare var med på turen.

28 oktober 2009. Årsmöte, därefter berättade yrkespiloten Troels Hansen om sitt dramatiska haveri på isen under en flygning mellan USA och Sverige. Föreningen hade då 60 medlemmar.

5 maj 2010. Besök på Aeroseum i Säve.

15 september 2010. Planerad resa till Ålleberg och segelflygverksamheten där samt till Ryttmästarebostället vid Simsjön utanför Skövde. För få deltagare. Resan blev inställd.

3 november 2010. Årsmöte, därefter berättade ytbärgaren Thor-Björn Olsen om Estoniakatastrofen. Föreningen hade då 54 medlemmar.

11 maj 2011. Besök på Flygvapenmuseum i Linköping. 11 deltagare var med på turen.

9 november 2011. Årsmöte, därefter besök på Statens Provningsanstalt, Ramnaslätt. Geron Johansson var guide. Föreningen hade då 53 medlemmar.

2 april 2012. Filmvisning av Ingemar Jagesten från Borås Flygklubbs bildande i slutet av 1930-talet.

9 maj 2012. Besök på Oscar den II:s Fort i Göteborg. Militärt fort från början av 1900-talet och 1:a världskriget. Därefter besök på Ostindiefararen Götheborg i Göteborgs hamn. 12 deltagare var med på turen

12 september 2012. Besök på Ängelholms flygplats och deras flygmuseum. 16 personer deltog.

21 november 2012Årsmöte, därefter berättade Jan Stenberg om Sjöräddningssällskapet.

2013. Ingen vårresa planerad.

14 augusti 2013. Besök på Volvo Museum på Hisingen, Göteborg. Därefter båtresa till Vinga där vi guidades runt. 14 personer deltog .

13 november 2013. Årsmöte. Claes Bankvall berättade därefter om Borås Flygplats under utveckling. Flygplatsen kommer fortsättningsvis att kallas för Borås flygplats, ej Viareds flygfält. David Gustavsson från segelflygföreningen berättade om sitt juniorvärldsmästerskap i segelflyg 2013 i Polen och om segelflygsport för framtiden. 52 medlemmar i föreningen.