Kontakt

Email:
Du kan skicka meddelanden till följande adress:
info@borasflygklubb.se

Adress: Borås Flygklubb, Vindgatan 7, 504 64 Borås

Telefon klubbhuset: 033-25 41 67 (sällan bemannat, säkrare att söka någon i styrelsen)

Bankgiro: 614-0529

Banan_MG3130