Möte biologisk mångfald

Vi ses i BSFK´s klubbstuga måndag 12 feb. kl 17.00 – 18.30 för att planera årets aktiviteter och åtgärder.

Behöver någon ansluta digitalt säg till så fixar vi det.

Frågor att diskutera:
Lunta
Information på våra årsmöten
Resurser/ekonomi
Saker som resterar från 2023
Sådd ängsblommor, förslag på att få medlemmarna att så hemma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *