Gamla Boråsflygare

GBF_logotype

Föreningen är en kamratförening för bevarandet av ortens flyghistoria och dess verksamhetsgrenar. Avsikten med föreningen är att vara en samlingspunkt inte minst för dem som lagt det aktiva flygandet på hyllan. Vi skall träffas i sann flygaranda där vi kan få utlopp för vårt intresse för flyg.

Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som varit aktiv flygare i minst 10 år, eller enligt styrelsens beslut. Det innebär att föreningen är beredd att se positivt till medlemskap för även de som inte uppfyller kraven men som har ett starkt flygintresse.

Föreningen bildades den 29 oktober 1997 på initiativ av Bengt Andersson, Ive Arleving och Cecil Cigård. Föreningen skall ha två möten om året, ett årsmöte och ett möte i form av studiebesök eller liknande. Styrelsen skall därutöver ha minst fyra sammanträden om året.

Bilder från några av våra utflykter hittar du här.
Ordförande: Jörgen Åsenlöf, tel 0702-62 86 90
Vice ordförande: Curt Lindström, tel 033-24 15 14
Sekreterare: Lars von Braun, tel 0320-408 03
Kassör: Ive Arleving, tel 0340-62 25 73
Ledamot: Ingemar Jagesten
Ledamot: Claes Bankvall
Ledamot: Marianne Ekberg
Revisor: Karl-Erik Svensson
Valberedning: Lars Lundgren

Föreningens stadgar.