Klubben genom tiderna

 Pionjärerna

Harald Westberg, 1897–1990.
Harald Westberg, 1897–1990.

Harald Westberg byggde ett flygplan tillsammans med Ragnar Björklund. 1919 emigrerade han till Amerika, där han blev en framstående flygplanskonstruktör.

Ragnar Björklund, 1896–1956.
Ragnar Björklund, 1896–1956.

Ragnar Björklund ägde Borås Bilverkstad på Magasinsgatan. Han byggde sitt första flygplan tillsammans med Harald Westberg. Flygplanet provkördes 1919 på Bolingen is. Omkring 1928 byggde Ragnar själv ett flygplan som senare provflögs på Västersjöns is.

John Pettersson, 1896–1990.
John Pettersson, 1896–1990.

John Pettersson var järnvägare som tillsammans med brodern Sven började bygga ett flygplan runt 1915. Det är inte känt hur långt man kom i sitt byggande. 1919 köpte John delar till ett flygplan vid en utförsäljning på Bonarps Hed i Skåne. Delarna transporterades på järnväg till Viskafors, där man monterade ihop flygplanet. Flygplanet, en Thulin A, flög man med på Viskans is i Viskafors.

 

Milstolpar

Harald Westberg utvandrade till Amerika 1919, där hans flygbana började på allvar. Det första flygplan han fick börja arbeta med var James H Doolittles Curtiss Oriole.

HIST_HaraldW-CurtissO

John Pettersson vid sitt flygplan, en Thulin A, tillsammans med systern Astrid och makan Alice. Flygplanet hade John och brodern Sven monterat ihop efter det att delarna per järnväg transporterats till Viskafors. Monteringen skedde i Rydboholmsbolagets magasin.

HIST_JohnP-vid-ThulinA

Flygplanet provflögs 1920 på Viskans is i Viskafors.

Ragnar Björklund byggde själv ett flygplan i slutet av 1920–talet. Flygplanet provflögs 1928 av Olle Gabre på Västersjöns is.

HIST_Ragnars_Vastersjon

Borås Flygklubb bildades den 20 januari 1939 vid en sammankomst i dåvarande Stadshotellet i Borås. Flygfältsfrågan hade varit aktuell under många år, men någon lösning kunde inte skönjas vid flygklubbens bildande.

Medlemmarna började under flygklubbens första år bygga ett glidflygplan, en Schulgleiter 38. Samarbete inleddes med Varbergs Flygklubb eftersom man där hade ett fungerande flygfält.

HIST_GunnarKarlssonSG38-1939

Detta resulterade i att man stationerade glidflygplanet i Varberg. Flygskolningen påbörjades i Varberg, dit medlemmarna åkte tåg.

1947 begärde flygklubben att få arrendera det inköpta markområdet på Viared. Detta beviljades, till en kostnad av 100 kronor om året. Stenmurarna var många och långa, men på hösten 1947 hade man fått bort så mycket sten att det första flygplanet kunde landa på Viared.

Efterhand förbättrade medlemmarna flygfältet. Det innebar att man påföljande år kunde starta flygverksamheten på Viared. Den första hangaren börjar då också byggas.

HIST_Hangarbygge2

Efter hand tillkommer ytterligare hangarer, liksom en klubbstuga. Segelflygsektion och modellflygsektion hade tidigt startat och deras verksamhet övergick så småningom i egna flygklubbar.

Det första flygplanet på Viared var en Piper Cub, SE-AUH, vilken inköptes av ett antal medlemmar 1946. Eftersom Viareds flygfält då inte fanns stationerades flygplanet på Jönköpings flygplats. Hans Åman flög över flygplanet till Viared den 10 juli 1947 och gjorde därmed den historiska landningen vid 16-tiden på eftermiddagen.

Det första flygplan som Borås Flygklubb köpte var en Piper Cub J3C, en så kallad Ahrenbergs-cub, SE-ASZ. Inköpet skedde från Ostermans Aero den 19 november 1948.

HIST_CubJ3C_SE-ASZ_1

Efter den historiska landningen 1947 fortsatte flygklubben sitt arbete med att förbättra landningsstråket samt att bygga hangarer och ett klubbhus.

HIST_Hangarbygge1

1948 hade flygstråket fått en längd av 550 meter. Önskemålen var emellertid att få till stånd ett bättre flygfält som kunde godkännas av Luftfartsstyrelsen. Under åren fram till 1953 beviljade stadsfullmäktige 402.000 kronor till en utbyggnad.

HIST_Viared_flygfalt

Den 23 maj 1954 invigdes flygfältet som då hade fått en längd av 850 meter och var 160 meter brett.

Men historien slutar inte här. I mitten av nittiotalet flyttades flygplatsen till sitt nuvarande läge och här är vi nu tre livaktiga flygklubbar. Hjärtligt välkommen att besöka oss på Borås flygplats.