Flyglärare

I Borås Flygklubb har vi flera flyglärare som genomför den praktiska skolningen med elever och även de regelbundna lärarledda timmarna för certifikatinnehavare.

Våra CRI (Class Rate Instructor) finns också tillgängliga om du vill flyga in dig på en ny flygplanstyp, förlängning- eller ta aerobatic-behörighet.

Kurser som bedrivs är: Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, flygteori LAPL(A)/PPL(A) -Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land) samt CS och sporreingflygningar.

För mer information om vår flygutbildning eller om du vill boka en prova på-lektion, kontakta gärna våra flyglärare eller CRI.

Skolchef
Linus Pellby, tel 0739-18 25 45, flygskola@borasflygklubb.se

Ställföreträdande skolchef (Aerobatic)
Fredrik Widman, tel 0725-86 13 55

Företrädare
Johan Svanberg, tel 070-794 59 20

Flyglärare
Jan-Olof Arvidsson, tel 0761-06 06 06
Linus Pellby, tel 0739-18 25 45 (PC-kontrollant)
Ulf Rolén, tel 0730-54 18 58
Johan Svanberg, tel 070-794 59 20

CRI
Fredrik Widman, tel 0725-86 13 55 (Aerobatic, CS och Sporre)
Simon Carlsson, tel 0705-20 35 62